SUMMER CAMP

E-Connect Việt Nam hi vọng mang đến cho học sinh Tỉnh Nam Định một mùa hè vui khỏe

ROBOTICS IN ENGLISH

Robottics in English là chương trình học mới nhất do Hệ thống E-Connect Việt Nam triển khai với sự kết hợp tuyệt vời giữa giảng dạy Robottics và giảng dạy tiếng Anh.

COMMUNICATION IN ENGLISH

Ngày nay, việc chuẩn bị cho mình một kĩ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh tốt là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các bạn trẻ.

MATH IN ENGLISH

E-connect Việt Nam tạo hứng thú trong giờ Toán cho học sinh qua chương trình dạy Toán bằng Tiếng Anh.

SOFT SKILLS IN ENGLISH

E-Connect Việt Nam đã đưa Kĩ năng mềm (Soft Skills) vào giảng dạy ở trung tâm như là một môn học cho trẻ mọi lứa tuổi.

SCIENCE IN ENGLISH

ECVN là một trong những đơn vị tiên phong đưa việc giảng dạy khoa học bằng Tiếng Anh vào nhà trường.